• Steven Verberckmoes, ir

    Bocht 26, B-1790 Essene

    Telefoon: 0496/73.81.46

    e-mail: steven[at]energieprestatieverslag.be

EPB

Sinds 2006 is men in Vlaanderen verplicht om bij nieuwbouw en verbouwing een erkend EPB-verslaggever onder de arm te nemen.

Deze EPB verslaggever vormt de link tussen u als bouwheer en het VEA (“Vlaams Energie Agentschap”), de bevoegde overheidsdienst inzake energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen (EPB).

De verslaggever heeft wettelijk twee taken:

  • Het opmaken en indienen van de startverklaring (melding van de start van het project aan de overheid)
  • Het opmaken en indienen van de EPB-aangifte (verslag van de feitelijke uitgevoerde toestand van het gebouw)

Een onafhankelijke specialist die kwalitatief werk aflevert zal naast zijn wettelijke verplichtingen ook vooraf uw project toetsen aan alle regelgeving EN zal desgevallend u en uw architect adviseren in elke stap van het project, zodat uw investering ook op lange termijn zijn waarde behoudt!

Vraag hier uw offerte voor onafhankelijke en kwalitatieve EPB verslaggeving